Knihy

Úvod Knihy

Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom. (Jan Amos Komenský)

Copyright 2019 - 2024 © TOPOLVAR.sk